Cultuureducatie


Op de Alphons Laudy wordt veel aandacht besteed aan cultuureducatie en werelderfgoed. De school wil de leerlingen in een veilige omgeving hun kwaliteiten laten ontdekken en ontwikkelen. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met verschillende partners. Tevens schenkt de school veel aandacht aan culturele diversiteit en wereldreligies, waardoor de leerlingen worden voorbereid op de toekomstige multiculturele samenleving. Het VSO is ingeschreven als aspirant lid van de Cultuur Profielschool PO en is één van de oprichtingsscholen van deze vereniging. Het aanbod voor cultuureducatie is in samenhang gemaakt met de leerlijn wereldoriëntatie. Om de kwaliteit van beide locaties te verhogen, af te stemmen op elkaar en te borgen binnen de teams wil de school voor twee jaar een bovenschoolse interne cultuur coördinator aanstellen. Hiervoor is een aanvraag gedaan voor besteding van een kwaliteitsimpuls van Stichting Kolom.