Ons onderwijs


De school moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen. Alleen als de school hieraan voldoet, kunnen leerlingen zich naar hun beste vermogen ontwikkelen. Bij het jonge kind is het doel van spel en spelen te komen tot leren van en met elkaar. Later staat het leren in het teken van voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat leerlingen vaardigheden en kennis ontwikkelen die ze in staat moet stellen deel daarvan uit te maken.
Hierbij is de school steeds minder alleen een kennisbank, waarbij je vaardig cognitief wordt, maar steeds meer een omgeving om te kunnen worden wie je bent. SEO en leren leren geven het belang hiervan aan. Naast cognitieve vakken speelt creatieve vorming in de vorm van kunst en cultuuronderwijs een grote rol in de school.
Door kunstzinnige vorming wordt een ander appel gedaan op de leerlingen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en helpt het hun identiteit te ontwikkelen. De ontwikkeling van het kind vindt, naast school ook thuis en in de samenleving plaats. De school staat hier niet los van. Er zijn leerlingen met verschillende zorg/onderwijsbehoeftes. Voor elke leerling moet er een passend aanbod zijn. Dit betekent ook dat er verschillende instanties binnen de school en in de klas komen om dit passend aanbod te kunnen doen en wordt er met externe organisaties intensief samengewerkt.