DANS

Dans is de kracht van beweging vanuit de verbeelding. Ondersteunt door een thema of onderwerp, muziek of ritme en uitgevoerd vanuit samenwerking gaan de leerlingen hiermee aan de slag en komen ze letterlijk en figuurlijk in beweging.

Dans zorgt voor kracht, vergroot de (fijne) motoriek, coördinatie, flexibiliteit en vooral de creativiteit. Dans maakt iets los wat niet in woorden valt uit te drukken, maar via lichaamstaal en emotie een podium krijgt. In een dansles wordt er ervaringsgericht gewerkt. Het eindresultaat is ondergeschikt aan het proces.

De kunstvorm dans heeft binnen het VSO Alphons Laudy een vaste plek in het lesaanbod. Leerlingen beleven veel plezier tijdens het vak dans. Ze worden uitgedaagd om lef te tonen en te werken aan hun zelfvertrouwen. Het is een ontdekkingstocht waar ze steeds een stapje vooruit maken. De leerlingen leren meer dan danspasjes alleen. Vanuit creatieve, dansante werkvormen en opdrachten sluiten de lessen aan bij de 'Vreedzame school' en tevens op de leerlijnen 'Leren Leren' en Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Daarnaast zijn de algemene thema's binnen de school leidend en wordt er tijdens de lessen dans vakoverstijgend gewerkt De blik op de wereld wordt verruimd.