Ouderraad

Geen school kan zonder Ouderraad. Wij zijn blij dat er jaarlijks mensen zijn die zich in willen zetten voor dit belangrijke werk. De Ouderraad wordt gevormd door een vijftal ouders/verzorgers aangevuld met enkele teamleden. De Ouderraad vergadert drie keer per schooljaar en bespreekt verschillende zaken die direct met de school en de leerlingen te maken hebben. Zo is de ouderraad ook het orgaan dat de ouderbijdrage int en beheert. Zij legt daarvoor jaarlijks verantwoording af. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor jaarlijkse festiviteiten en uitstapjes.

De ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij aan de ouders een (vrijwillige) financiële bijdrage. Zonder deze bijdrage zou de school veel festiviteiten en uitstapjes niet kunnen realiseren. Per schooljaar stelt de Ouderraad het bedrag vast.