Wat is De Vreedzame School?

Wij zijn een Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor scholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School is geen methode met alleen lessen. Het vraagt meer dan dat. In het klimaat van de school voel en zie je dit terug. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de leerlingen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

Het programma is opgebouwd uit 4 blokken per jaar. Bij ieder blok ontvangen ouders een nieuwsbrief, met daarin uitleg over de inhoud van het blok. De gehele school werkt op hetzelfde moment aan dit blok.

De Vreedzame School streeft er naar om leerlingen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen leerlingen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren.


We onderscheiden op leerlingniveau de volgende doelen: