Leerlijnen

Per vak werken we met zogeheten ‘leerlijnen’ die speciaal voor het ZML-onderwijs zijn ontwikkeld. 
Een leerlijn is opgebouwd uit kleine (deel)stappen, van niveau 1 t/m niveau 16. Hoe verder een leerling komt in een leerlijn hoe moeilijker de doelen worden. Per jaar wordt, met behulp van de niveaus in de leerlijn, gekeken of de leerling zich voldoende ontwikkelt. De doelen die besproken worden met de ouders tijdens de bespreking van het ontwikkelingsperspectief (OPP) komen uit de leerlijnen.