BB2 en BB3 doen mee aan Voices of Tolerance en bezoeken Onze Lieve Heer op Solder.


Wij zijn in november met BB2 en BB3 bij Onze Lieve Heer op Solder geweest. Dit is een museum met een schuilkerk uit de 17e eeuw.

De bovenbouw doet mee aan het project ‘Voices of Tolerance’ Hierbij gaat het erom dat we samenleven met mensen uit verschillende culturen, met uiteenlopende tradities. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn, hoe we respectvol met elkaar kunnen omgaan. Het doel van dit project is om hierover te spreken en een rap te maken met de bovenbouwgroepen. 

We hebben een rondleiding gehad en in de schuilkerk met elkaar gesproken onder leiding van een medewerkster. De leerlingen die vorig jaar al meededen hebben de tentoonstelling laten zien, waaraan ze hebben meegewerkt met teksten en muziek.

Het was een geslaagde ochtend voor beide groepen.


Groeten van Bovenbouw 2 en 3.