Medezeggenschapsraad

De Alphons Laudyschool heeft net als andere scholen in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van de teamleden. De MR denkt mee, adviseert en beslist mee over het beleid van de school. Belangrijke zaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn bijvoorbeeld ;het personeelsbeleid en onderwijsvernieuwing.

De MR van de VSO Alphons Laudy bestaat uit vier personen; twee ouders en twee personeelsleden. De MR komt zo’n zes keer per schooljaar samen. Een deel van de vergadering wordt besteed aan overleg met de directie van de school. 

Met enige regelmaat doet de MR verslag over de belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Dit wordt digitaal naar ouders verzonden. Het is belangrijk dat zowel ouders als personeel de MR weten te vinden en MR-leden voeden met onderwerpen en ideeën; een MR moet immers kritisch blijven meedenken, maar ook nieuwe ontwikkelingen willen volgen en zelf initiatieven willen nemen. Het is daarom ook belangrijk dat de MR met enige regelmaat wisselt van samenstelling. Mocht u willen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school laat het dan weten! 

In het schooljaar 2021/2022 heeft de MR de volgende leden:

Angela Gest-McCall (oudergeleding)
Tati Vereecken Suwarganda (oudergeleding)
Petra Aalders (personeelsgeleding)
Pieter Venema (personeelsgeleding)

mailadres MR VSO Alphons Laudy:  mr@alvso.kolom.net