VSO Alphons Laudy

De Alphons Laudyschool is een school voor ZMLK SO en VSO en is vernoemd naar de filosoof en schrijver Alphons Laudy (1875-1970). Alphons Laudy is van grote betekenis geweest voor vernieuwingen binnen het katholiek onderwijs en het Speciaal Onderwijs in het bijzonder. Ruim 30 jaar was hij lid van het schoolbestuur van de Sint Vincentiusvereniging, dat later is opgegaan in Stichting Kolom.

De VSO Alphons Laudy biedt een compleet onderwijsaanbod voor leerlingen van 12 tot en met maximaal 20 jaar (leerlingen kunnen ook eerder uitstromen) met verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. De leerlingen op de VSO Alphons Laudy zijn zeer moeilijk lerend en hebben allemaal extra zorg en aandacht nodig.

De leerlingen krijgen naast de ‘leer’-vakken, zoals mondelinge taal, schriftelijke taal en rekenen, ook veel verschillende praktijkgerichte vakken. Tijdens deze vaklessen werken de leerlingen, naast de praktische vaardigheden ook aan sociale- en communicatieve vaardigheden en een goede werkhouding. De school hecht hier veel waarde aan, want deze vakoverstijgende, algemene vaardigheden bepalen voor een groot deel het succes in toekomstige werk-, woon- en vrijetijdssituaties.

Hoe de toekomst er uit zal zien verschilt per leerling. De één zal later zelfstandig of begeleid werk vinden, terwijl de ander baat heeft bij een meer beschermde vorm van dagbesteding.

Die verschillen in ondersteuning en begeleiding gelden ook voor de toekomstige woonsituatie. Samen met de ouders kijkt de school wat de beste plek is voor een leerling.