Anti-pestcoördinatoren

Op school zijn twee anti-pestcoördinatoren aanwezig: Paula en Michelle.

Zij coördineren onder andere de zorg en aanpak van pestgedrag op school en kunnen daarbij contact- en vertrouwenspersonen inschakelen. Tevens geven zij advies aan leerkrachten en organiseren zij thema-avonden aan ouders en lesprogramma’s voor leerlingen op school.